Waarom?

In de aanbevelingsbrief deed de minister een oproep om samen met schoolleiders in gesprek te gaan over de vormgeving en de invulling van de toekomstagenda voor het schoolleiderschap. Hoe meer schoolleiders een bijdrage leveren, hoe waardevoller de Toekomstagenda Schoolleiders wordt. Schoolleider, waar wacht je op?

Doel van de website

De Leiderschapsagenda is dé ‘plek’ waar schoolleiders hun input kunnen leveren en ideeën voor de agenda kunnen indienen. Of je nu een punt indient naar aanleiding van een gesprek met een collega of aan de hand van een teamvergadering, alle input is welkom. Uiteindelijk worden alle ingeleverde punten geanalyseerd en meegenomen in de Toekomstagenda Schoolleiders.

Tijdlijn

De website is vanaf november 2019 beschikbaar. Via de website kun je je eigen input voor de toekomst van het schoolleiderschap indienen. Je kunt ook de ingediende punten van andere bezoekers bekijken. Ben je het met een punt eens? Like het item dan door op het duimpje omhoog te klikken. Door de corona-crisis heeft het project in de afgelopen maanden stilgelegen. Vanaf september starten we opnieuw op.

Alle ingebrachte data wordt bestudeerd, geanalyseerd en vormt de input van de Toekomstagenda Schoolleiders. In januari 2021 wordt deze rapportage aangeboden. Deze bijeenkomst levert vervolgens de ‘goed gevulde’ agenda voor de toekomst van de ontwikkeling van het onderwijs en het vak van de schoolleider.

Koppel je punt aan een rubriek

We hebben een zestal thema’s, ook wel rubrieken, geïdentificeerd, waaraan je jouw punten kunt koppelen. Bij het indienen van je agendapunt vragen we je daarnaast om je naam, het brinnummer van je school of bestuursnummer in te vullen.

Rubriek 1: Professionele ruimte

Rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Medezeggenschap en governance

Rubriek 2: Toerusting schoolleider

Ondernemerschap, opleidingen en scholing (onderzoek) in- door- en uitstroom schoolleiders

Rubriek 3: Voorzieningen

Financiering, regelgeving, cao en huisvesting

Rubriek 4: Wettelijke kaders en regelgeving

Regeldruk, ontschotten/vervlechten van systemen, integrale voorziening, passend onderwijs en de zorgstructuur

Rubriek 5: Onderzoek, innovatie en ontwikkeling

Pedagogisch kader, relatie ouders en omgeving, curriculum en brede talentontwikkeling. Inzet ICT, breinontwikkeling en implementatie, nieuwe concepten

Rubriek 3: Rubriek 6: ArbeidsvraagstukkenVoorzieningen

Diversiteit, kwaliteit en kwantiteit professionals, vraagstukken met betrekking tot de cao en het lerarentekort

Organiseer je eigen bijeenkomst

Zoek je naar een manier om jouw ideeën om te zetten naar concrete agendapunten of wil jij in gesprek met je collega’s, jouw bestuur, leerlingen of ouders over hun toekomstvisie? Organiseer je eigen bijeenkomst. In de handleiding ‘Stappenplan: Schoolleider, wat heb jij nodig?’ vind je praktische handvatten om je hiermee te helpen.

Bekijk de handleiding en download de rubrieken voor stap 3.

Vragen?

Heb je vragen over De Leiderschapsagenda, laat je vraag achter in het contactformulier of neem contact op via: info@deleiderschapsagenda.nl

Kalender

Bekijk de kalender voor alle bijeenkomsten van de betrokken partners.

Ingediende punten

Draag je eigen ideeën aan op de ingediende punten pagina.

Partners

De verschillende organisaties in de sector Primair Onderwijs die betrokken zijn bij dit initiatief zijn: AVS, CNV Schoolleiders, AOb, Schoolleidersregister PO, PO-Raad en het ministerie van OCW.Onze formulieren zijn beveiligd met reCAPTCHA. De Privacy Policy en Terms of Service van Google zijn van toepassing.