Wat heb jij als schoolleider nu en in de toekomst nodig?

Startdatum18 12 2019 Einddatum18 12 2019 LocatieRijnstraat 50, Den Haag PartnerSchoolleidersregister PO
Op 18 december van 11:30 tot 14:00 uur organiseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bijeenkomst in het kader van de Toekomstagenda schoolleiders.

In het najaar 2018 heeft de minister een beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn ambities en toezeggingen ten aanzien van schoolleiders in het po, vo en mbo uiteengezet.

Vanuit OCW is voor een duurzaam ontwikkelende en innoverende school een sterke schoolleider een noodzakelijke voorwaarde. Schoolleiders spelen een cruciale rol in de onderwijskwaliteit. Daarmee zijn activiteiten van OCW gericht om de positie van schoolleiders te versterken en gericht op het verkrijgen van betere onderwijskwaliteit door beter toegeruste en gepositioneerde schoolleiders. Dat heeft geleid tot een actielijn van 6 ambities, te weten:
  • Tegengaan schoolleiderstekort

  • Professionaliseringsplatform en doorontwikkeling van de beroepsstandaard

    Passend aanbod professionaliseringsactiviteiten

    Masterambitie voor schoolleiders

    Borging professionele ruimte

  • Toekomstagenda schoolleiders
Voor deze ambities zijn er vanuit OCW al meerdere bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomst op 18 december zal daarom in het teken staan van de Toekomstagenda schoolleiders. Een zinvolle en werkbare agenda voor de toekomst van de school en de schoolleider is het doel van het initiatief om te komen tot een leiderschapsagenda voor het primair onderwijs. Schoolleiders hebben een sleutelrol in ons onderwijs. De schoolleider is voortdurend aan zet. Met het oog op de toekomst van de school, de leerlingen en het onderwijs als geheel is het belangrijk dat schoolleiders nadenken over hun eigen vak en over wat er nodig is om het onderwijs up-to-date te houden, nu en in de toekomstige maatschappij. Wat heeft u nodig en waar wilt u vooral op inzetten? Welke inhoud van een leiderschapsagenda helpt de startende schoolleider en welke zou de ervaren schoolleider ondersteunen? Hoe kan een leiderschapsagenda helpen om je een beeld te vormen van het beroep straks? Wat zou er in de agenda moeten komen om een startende schoolleider te helpen om van startbekwaam naar vakbekwaam te groeien? Hoe moet zo’n agenda eruit komen te zien, wat zou voor u werken?  Over dit soort vragen gaat OCW graag met u in gesprek op 18 december. Aanmelden kunt u doen door te mailen naar c.heeringa@minocw.nl. Graag uiterlijk voor 11 december aanstaande.