Regelgeving

RubriekWettelijke kaders en regelgeving OrganisatieAVS uit de ledenraad


Beoogd resultaat
Opheffen van belemmerende regelgeving
Omschrijving
In de wet- en regelgeving zitten veel belemmerende regels. Regels die door de diversiteit van instituten gehandhaafd (moeten) worden. Eerst de inventarisatie uitvoeren (actualiseren) en daarna de regelgeving op elkaar afstemmen vanuit het belang van kindontwikkeling. De schotten zouden daarmee een stukje kunnen verdwijnen.
You already voted!