Positionering van de school

RubriekProfessionele ruimte OrganisatieAVS uit de ledenraad


Beoogd resultaat
Positionering van de school als instrument van de samenleving.
Omschrijving
De school is het enig maatschappelijk instrument waar (bijna) alle kinderen voorbij komen. Het ontbreekt aan inzichten voor een nieuwe positie van de school. Waar is de school van... Een duidelijke visie op het onderwijs en de daarbij behorende kwaliteit zou helpen om keuzes te kunnen maken.
You already voted!