Ingediende punten

Geef op dit platform zelf vorm en invulling aan de toekomstagenda voor het schoolleiderschap. Kortom: Schoolleider, wat heb jij nodig? Klik op de button hieronder om je punt in te dienen. Bij het indienen vragen we je om naast je naam, ook het brinnummer van je school of bestuursnummer in te vullen.

Punt indienenFilters toepassenBreder aanbod van onderwijs

Breder aanbod, dan ook het ontschoten van middelen. Zodat ook breder onderwijs en bredere opvang gefaciliteerd kan worden.

Anoniem | Voorzieningen

Verandermanagement

Verandermanagement: breder onderwijs, dan ook andere verantwoording vanuit de overheid.  

Anoniem | Wettelijke kaders en regelgeving

Testen

Summatief en formatief testen. Meer richting summatief testen. Geen afrekencultuur, maar aandacht voor het proces.

Anoniem | Onderzoek, innovatie en ontwikkeling

Professioneel zelfverstaan

Hoe serieus nemen wij onszelf? Hoe sterker wij staan, hoe sterker de leerkrachten & lln staan. Wij zijn teveel met zaken bezig die niet bij de taak van de directeur hoort. Maar ook: neemt onze beroepsgroep zijn eigen positie in?…

Anoniem | Arbeidsvraagstukken

Afrekening

We werken nog steeds vanuit een afrekencultuur. De inspectie kijkt naar opbrengsten, ouders kijken naar cijfers, afgezet tegen leeftijdsgenoten. De inspectie maakt nu de slag om te kijken naar de ontwikkeling en waar je voor staat als school. Dat is…

Anoniem | Onderzoek, innovatie en ontwikkeling

Houding besturen versus schoolleiders

Waarderen de bestuurders, onder aansturing van de PO-raad, de schoolleiders goed? Geen keuze voor schoolcoördinatoren of locatieleiders, maar zet de schoolleider in zijn positie!

Anoniem | Arbeidsvraagstukken