Ingediende punten

Geef op dit platform zelf vorm en invulling aan de toekomstagenda voor het schoolleiderschap. Kortom: Schoolleider, wat heb jij nodig? Klik op de button hieronder om je punt in te dienen. Bij het indienen vragen we je om naast je naam, ook het brinnummer van je school of bestuursnummer in te vullen.

Punt indienenFilters toepassenRollen

Schoolleiders kunnen niet alles. Wees je er bewust van of je onderwijskundig/didactisch, of juist zorg- of wijkgerelateerd werkt. Laat de overige professionals binnen je organisatie dan ook vrij om de andere rol te pakken.  

Anoniem | Professionele ruimte

Regie: potjes, geld, regels en papierwerk

Wie kan de regie voeren om een kind te kunnen helpen? Dat zijn de wethouder en de schoolleider. Bouw met elkaar in plaats van als losse instanties naast elkaar. Begin met de kwaliteiten binnen de school, want elke school heeft…

Anoniem | Onderzoek, innovatie en ontwikkeling

Jezelf staande houden

De vraag luidt: hoe houd je jezelf staande in een onderwijswereld die steeds verder wordt dichtgetimmerd (bestuur, inspectie, curriculum.nu).  

Anoniem | Wettelijke kaders en regelgeving

Ontschotten: wat is de positie van de schoolleider?

In hoeverre ga je je als schoolleider verantwoorden? Er is behoefte aan meer netwerken en meer samenwerken. Een mogelijkheid is om al het geld bij elkaar te voegen, zodat we minder met potjes werken en het aan de school wordt…

Anoniem | Wettelijke kaders en regelgeving

Schoolleider

Meer ondersteuning (conciĆ«rge en administratie), waardoor er meer focus is op de kerntaken van de schoolleider. Met als beoogd doel: het verhogen van de (totale) kwaliteit. Daarnaast een verbod van ZZP in het onderwijs of andere rigoureuze maatregelen, met als…

KBO Haarlem Schoten | Professionele ruimte

Opvang in het onderwijs

Neem opvang mee in het onderwijs. Deze opvang moet gelden voor alle kinderen tussen 2 en 16 jaar, dus denk aan de kinderopvang, PO en VO.

Anoniem | Voorzieningen

Doorgaande lijn in PO en VO

Een doorgaande lijn in PO en VO heeft zowel betrekking op kansen voor leerlingen als kansen voor de mensen in het onderwijs. Hier zit op dit moment nog teveel ongelijkheid in.    

Anoniem | Wettelijke kaders en regelgeving