Ingediende punten

Geef op dit platform zelf vorm en invulling aan de toekomstagenda voor het schoolleiderschap. Kortom: Schoolleider, wat heb jij nodig? Klik op de button hieronder om je punt in te dienen. Bij het indienen vragen we je om naast je naam, ook het brinnummer van je school of bestuursnummer in te vullen.

  • 00KX
  • De school is de hoeksteen van de samenleving!
  • Wettelijke kaders en regelgeving
  • Investeer in personeel! Handjes erbij

  • Geef het geld aan de schoolleider!
Punt indienenFilters toepassenBeeldvorming toekomst onderwijs

Beeldvorming: het zou helpen wanneer voor schoolleiders, leerkrachten, andere professionals en ouders er goede beelden zouden komen over de toekomst van onderwijs (en het sociale domein). Uitleg, voorlichting over ontwikkelingen en kansen (breed over de mogelijkheden voor kind en gezin…

Kameleon Den Dolder | Professionele ruimte

Positionering rol schoolleider

Positionering van de rol van de schoolleider. Alles is in beweging daardoor is de rol van de schoolleider die richting IKC gaat niet meer alleen onderwijs. Jezelf als schoolleider opnieuw positioneren is een item. De bestuurder speelt daar een belangrijke…

Kameleon Den Dolder | Actualiteit en anders

Oplossen regelgeving

Oplossen van de regelgeving, cao gelijktrekken etc.  eenvoudiger kunnen laten overlopen (geld volgt het kind) Het zou een heleboel met betrekking tot afstemming helpen. In het document van René Peeters, Met andere ogen gaat het over het poreus zijn van…

Kameleon Den Dolder | Wettelijke kaders en regelgeving