Ingediende punten

Geef op dit platform zelf vorm en invulling aan de toekomstagenda voor het schoolleiderschap. Kortom: Schoolleider, wat heb jij nodig? Klik op de button hieronder om je punt in te dienen. Bij het indienen vragen we je om naast je naam, ook het brinnummer van je school of bestuursnummer in te vullen.

Punt indienenFilters toepassenPassend onderwijs: goede evaluatie

Het behouden van wat werkt. Het proberen uit de cultuur die bij sommige SWV's heerst: van een enorme papierberg slechten, voordat je iets voor elkaar kunt krijgen als directeur.  

Anoniem | Professionele ruimte

Het samen doen

Het belang van gedeeld leiderschap voor een cultuur van 'het samen doen'! Hoe komen we van een verticale low trust cultuur, naar een horizontale high trust cultuur?  

Anoniem | Professionele ruimte

Ontwikkelen van een integraal systeem

Hoe kunnen we een integraal systeem ontwikkelen, zodat alle partners samenwerken aan dezelfde doelen voor de gedeelde doelgroep? Het blijft moeilijk om onderwijs structureel te blijven verbinden aan welzijn, sportclubs, de opvang enzovoort. Hoe kunnen we dit structureel organiseren? Facilitering…

Anoniem | Professionele ruimte

Regeldruk en vernieuwingen

Inspectie en regeldruk staan vernieuwingen in de weg. Verantwoord je richting regeldruk, inspectie en curriculum.nu voor 5.5 of 6. En naar leerlingen toe voor 9.5 of 10. Daarvoor is het bestuur nodig. Bekijk de verantwoording horizontaal en niet verticaal.

Anoniem | Wettelijke kaders en regelgeving

Ruimte en vrijheid

Besturen moet je ook de ruimte en vrijheid geven, om het beste te doen voor de kinderen.  

Anoniem | Professionele ruimte