Ingediende punten

Geef op dit platform zelf vorm en invulling aan de toekomstagenda voor het schoolleiderschap. Kortom: Schoolleider, wat heb jij nodig? Klik op de button hieronder om je punt in te dienen. Bij het indienen vragen we je om naast je naam, ook het brinnummer van je school of bestuursnummer in te vullen.

  • 08NZ
  • Xpect Primair
  • Professionele ruimte
  • Meer hybride leidinggevenden

    Meer kansen voor directeuren kinderopvang in basisonderwijs, zorgt ook voor meer hybride directeis binnen onderwijs.

  • 3
Punt indienenFilters toepassenHybride directeuren

Meer kansen voor leidinggevenden uit kinderopvang om als leidinggevenden in po te kunnen functioneren. Verkort scholingsaanbod om deze doorstroom te realiseren

Xpect Primair | Professionele ruimte

Draagvlak in de organisatie

Om goed te functioneren is duidelijkheid en structuur noodzakelijk. Draagvlak in de organisatie. Vernieuwing en herijking

| Professionele ruimte

Positie van de schoolleider

Het vak schoolleider moet opnieuw gedefinieerd worden. De huidige positionering is niet meer passend bij dat wat nodig is. De schoolleider moet meer 'out of the box' kunnen denken en handelen. Vernieuwing en herijking van het beroep is nodig tegen…

AVS uit de ledenraad | Professionele ruimte

Autonomie

Uitgaande van meer vertrouwen vanuit het bestuur en de toezichthouder is meer autonomie nodig van de schoolleider. De school is de eenheid van waaruit gewerkt wordt. De sturing daarop is aan de schoolleider.Er is meer tijd en ruimte nodig om…

AVS uit de ledenraad | Voorzieningen