Ingediende punten

Geef op dit platform zelf vorm en invulling aan de toekomstagenda voor het schoolleiderschap. Kortom: Schoolleider, wat heb jij nodig? Klik op de button hieronder om je punt in te dienen. Bij het indienen vragen we je om naast je naam, ook het brinnummer van je school of bestuursnummer in te vullen.

Punt indienenFilters toepassenDraagvlak in de organisatie

Om goed te functioneren is duidelijkheid en structuur noodzakelijk. Draagvlak in de organisatie. Vernieuwing en herijking

| Professionele ruimte

Positie van de schoolleider

Het vak schoolleider moet opnieuw gedefinieerd worden. De huidige positionering is niet meer passend bij dat wat nodig is. De schoolleider moet meer 'out of the box' kunnen denken en handelen. Vernieuwing en herijking van het beroep is nodig tegen…

AVS uit de ledenraad | Professionele ruimte

Autonomie

Uitgaande van meer vertrouwen vanuit het bestuur en de toezichthouder is meer autonomie nodig van de schoolleider. De school is de eenheid van waaruit gewerkt wordt. De sturing daarop is aan de schoolleider.Er is meer tijd en ruimte nodig om…

AVS uit de ledenraad | Voorzieningen

Kennis mbt arbeidsvraagstukken

De diversiteit aan arbeidsvraagstukken is groot (en vaak erg specifiek). Het zou de schoolleider enorm helpen wanneer er een interactieve website is waar kennis over arbeidsvraagstukken gevonden kunnen worden.

AVS uit de ledenraad | Arbeidsvraagstukken

Regelgeving

In de wet- en regelgeving zitten veel belemmerende regels. Regels die door de diversiteit van instituten gehandhaafd (moeten) worden. Eerst de inventarisatie uitvoeren (actualiseren) en daarna de regelgeving op elkaar afstemmen vanuit het belang van kindontwikkeling. De schotten zouden daarmee…

AVS uit de ledenraad | Wettelijke kaders en regelgeving

Opleiding

In de opleiding van schoolleiders moet de diversiteit van het vak beter aan bod komen. Nieuwe schoolleiders moeten coaching krijgen en een betere ondersteuning. Dit laatste geldt voor alle schoolleiders.

AVS uit de ledenraad | Toerusting schoolleider

Positionering van de school

De school is het enig maatschappelijk instrument waar (bijna) alle kinderen voorbij komen. Het ontbreekt aan inzichten voor een nieuwe positie van de school. Waar is de school van... Een duidelijke visie op het onderwijs en de daarbij behorende kwaliteit…

AVS uit de ledenraad | Professionele ruimte