Ingediende punten

Geef op dit platform zelf vorm en invulling aan de toekomstagenda voor het schoolleiderschap. Kortom: Schoolleider, wat heb jij nodig? Klik op de button hieronder om je punt in te dienen. Bij het indienen vragen we je om naast je naam, ook het brinnummer van je school of bestuursnummer in te vullen.

  • 00000
  • AVS uit de ledenraad
  • Wettelijke kaders en regelgeving
  • Opheffen van belemmerende regelgeving

  • 10
  • Regelgeving
Punt indienenFilters toepassenRegelgeving

In de wet- en regelgeving zitten veel belemmerende regels. Regels die door de diversiteit van instituten gehandhaafd (moeten) worden. Eerst de inventarisatie uitvoeren (actualiseren) en daarna de regelgeving op elkaar afstemmen vanuit het belang van kindontwikkeling. De schotten zouden daarmee…

AVS uit de ledenraad | Wettelijke kaders en regelgeving

Opleiding

In de opleiding van schoolleiders moet de diversiteit van het vak beter aan bod komen. Nieuwe schoolleiders moeten coaching krijgen en een betere ondersteuning. Dit laatste geldt voor alle schoolleiders.

AVS uit de ledenraad | Toerusting schoolleider

Positionering van de school

De school is het enig maatschappelijk instrument waar (bijna) alle kinderen voorbij komen. Het ontbreekt aan inzichten voor een nieuwe positie van de school. Waar is de school van... Een duidelijke visie op het onderwijs en de daarbij behorende kwaliteit…

AVS uit de ledenraad | Professionele ruimte

Beeldvorming toekomst onderwijs

Beeldvorming: het zou helpen wanneer voor schoolleiders, leerkrachten, andere professionals en ouders er goede beelden zouden komen over de toekomst van onderwijs (en het sociale domein). Uitleg, voorlichting over ontwikkelingen en kansen (breed over de mogelijkheden voor kind en gezin…

Kameleon Den Dolder | Professionele ruimte

Positionering rol schoolleider

Positionering van de rol van de schoolleider. Alles is in beweging daardoor is de rol van de schoolleider die richting IKC gaat niet meer alleen onderwijs. Jezelf als schoolleider opnieuw positioneren is een item. De bestuurder speelt daar een belangrijke…

Kameleon Den Dolder | Actualiteit en anders

Oplossen regelgeving

Oplossen van de regelgeving, cao gelijktrekken etc.  eenvoudiger kunnen laten overlopen (geld volgt het kind) Het zou een heleboel met betrekking tot afstemming helpen. In het document van René Peeters, Met andere ogen gaat het over het poreus zijn van…

Kameleon Den Dolder | Wettelijke kaders en regelgeving