Opleiding

RubriekToerusting schoolleider OrganisatieAVS uit de ledenraad


Beoogd resultaat
Actualiseren van het curriculum schoolleidersopleiding
Omschrijving
In de opleiding van schoolleiders moet de diversiteit van het vak beter aan bod komen. Nieuwe schoolleiders moeten coaching krijgen en een betere ondersteuning. Dit laatste geldt voor alle schoolleiders.
You already voted!