Functiewaardering Directeur /schoolleider

RubriekWettelijke kaders en regelgeving OrganisatieDe Kwikstaart, Stichting Wijzer aan de Amstel


Beoogd resultaat
De borging van schoolleider in het functiebouwwerk. De schoolleider krijgt de verantwoordelijkheid om een school te leiden, met alles wat daar bij komt kijken, moet verantwoording afleggen, maar wordt niet vertegenwoordigd in een wettelijk orgaan, of beschermd binnen een wettelijk kader. Hoort de schoolleider geen rol van invloed te hebben die is vastgelegd. MR en GMR hebben meer bevoegdheden, terwijl deze organen vaak worden bezet door goed bedoelende ouders.

De directeur hoort een stevige basis te krijgen in het functie bouwwerk. De schoolleider/directeur bepaalt de kleur van de school.
Omschrijving
Een schoolleider moet diverse vaardigheden bezitten in zijn dagelijks werk en moet er voor zorgen dat hij verantwoording kan afleggen over gemaakte keuzes, maar maakt ook onderdeel uit in het ontwikkelingsproces. Hij maakt zelfs een belangrijk onderdeel uit van het onderwijsproces. Dat moet goed beschreven staan, maar moet ook formeel goed weggezet worden.
0 0