Diversiteit in onderwijs

RubriekToerusting schoolleider OrganisatieStichting Islamitisch Onderwijs Utrecht


Beoogd resultaat

Meer inzicht in diversiteit en maatschappelijke verandering/verschuiving , demografie, etc.  Dit vanuit leiderschap, inrichting van het onderwijs en competenties van leerkrachten. 

Omschrijving

Nederland is de afgelopen 40 jaar flink veranderd, we zijn steeds diverser geworden als land. Helaas lopen de systemen die het land draaiende houden flink achter. Zo ook in het onderwijs. De veranderingen in de bevolkingssamenstelling worden summier meegenomen in het onderwijs. Meer dan wat alinea's in een beperkt aantal methodes is er niet voor diversiteit en inclusie. Deze methodes staan vaak ook nog eens in de weg van echt begrip voor elkaar door de generalisaties die er in staan. De schoolleiders kunnen zich beperkt of niet ontwikkelen in competenties die ervoor zorgen dat ze mee kunnen in de veranderende bevolkingssamenstelling en de verschuiving op het gebied van samenleven. 

0 0