Ingediende punten

Geef op dit platform zelf vorm en invulling aan de toekomstagenda voor het schoolleiderschap. Kortom: Schoolleider, wat heb jij nodig? Klik op de button hieronder om je punt in te dienen. Bij het indienen vragen we je om naast je naam, ook het brinnummer van je school of bestuursnummer in te vullen.

Punt indienenFilters toepassenProfessionele schoolcultuur

Het gaat om samen leren en samen verantwoordelijk zijn, werkplezier en talent behouden en het ontwikkelingen tot vakbekwaamheid.  

Basisschool de Bongerd | Onderzoek, innovatie en ontwikkeling

Tijd en inzet personeel

Passend onderwijs praktisch vormgeven met betrekking tot tijd en inzet van personeel.

Basisschool de Bongerd | Wettelijke kaders en regelgeving

Positie van de schoolleider in de maatschappij

Taken en verantwoordelijkheden worden steeds groter en complexer. Daarbij is de waardering onvoldoende, zowel op financieel als maatschappelijk vlak. Waar heb je als schoolleider wat over te zeggen? Het aanzien van de schoolleider is niet groot, terwijl je grote verantwoordelijkheden…

Basisschool de Bongerd | Professionele ruimte

Digitalisering in het onderwijs

Hoe gaan we om met de digitale wereld, zodat onderwijspersoneel (inclusief de schoolleider) gedurende de schooldag voldoende focus blijft houden? Vaak in de avond nog aan het werk door whatsapp, mail etc. Ook gedurende de dag wordt je geconfronteerd met…

Basisschool de Bongerd | Onderzoek, innovatie en ontwikkeling

Omgeving betrekken

Hoe maak je als schoolleider keuzes in het betrekken van de omgeving van de school?

Basisschool de Bongerd | Onderzoek, innovatie en ontwikkeling