Uitleg en doel

Wat heb je nodig om je vak goed te kunnen uitoefenen? Wat moet er in de toekomst op de agenda van schoolleiders staan? En welke stappen kunnen (of: moeten) we zetten om het vak en het werk van schoolleiders interessant, beheersbaar en de moeite waard te houden? Ga in gesprek met je collega schoolleiders, je bestuurder, teamleden, ouders, kinderen, medewerkers van de kinderopvang, de wethouder, partners in het sociale domein en andere stakeholders.

Deze website is de ‘plek’ waar ideeën en suggesties op landelijk niveau met elkaar gedeeld worden. De resultaten van de gesprekken worden verzameld en voor geïnteresseerden zichtbaar gemaakt. Iedere schoolleider kan aan de hand van een gesprek met collega’s of stakeholders initiatief nemen om mee vulling te geven aan de ‘Toekomstagenda Schoolleiders’ door agenda items in te dienen.

Kalender

Bekijk de kalender voor alle bijeenkomsten van de betrokken partners.

Ingediende punten

Draag je eigen ideeën aan op de ingediende punten pagina.

Partners

Bekijk de partners die betrokken zijn bij dit initiatief.

Kalender

Schoolleiderscongres 2020 (AVS-congres)

Noteer alvast in je agenda: het AVS-congres 2020 vindt plaats op 20 maart 2020. Meer informatie volgt zeer binnenkort. www.avs.nl/congres2020
20 03 2020 | NBC Nieuwegein

Gesprek tussen schooldirecteuren

Schooldirecteuren gaan in gesprek over de toekomstagenda van de schoolleider. Een gesprek over ons vak.  Aansluitend kan je een kijkje te nemen in ons Integraal Kindcentrum en kan je kennismaken met de mogelijkheden van een IKC.
11 12 2109 | Den Dolder

Ingediende punten

Wanneer je een item op de website deleiderschapsagenda.nl wilt toevoegen, wordt naast je naam gevraagd naar het brinnummer van de school of het bestuursnummer. Om de analyse te organiseren is er een indeling in rubrieken. Probeer zoveel mogelijk te koppelen aan een rubriek. De kernvraag is: ‘Schoolleider, wat heb jij nodig?’

schoolleider

Ga terug naar het vertrouwen. de scherpe GGD regels gaan vaak nergens over. Gezond verstand wordt niet toegelaten in de kinderopvang maar er wordt een afvinklijstje gehanteerd "voldoe je wel of voldoe je niet". Bijvoorbeeld een kleuter van net 4…
KC Christoffel Tilburg | Wettelijke kaders en regelgeving

Gemeenschappelijk CAO Opvang/Onderwijs

Op dit moment is het samenwerken en uitwisselen van personeel lastig. 
LiemersNovum | Arbeidsvraagstukken

Meer mogelijkheden om samen te werken met kinderopvang en Voorschoten

de Cao van de verschillen instanties geven onvoldoende ruimte om goed samen te kunnen werken. Ook zijn er dingen dubbel geregeld. Om het kind centraal te zetten en tot optimale ontwikkeling te kunnen komen is het nodig over grenzen heb…
O.b.s. De Dreef | Wettelijke kaders en regelgeving

Partners

De verschillende organisaties in de sector Primair Onderwijs die betrokken zijn bij dit initiatief zijn: AVS, CNV Schoolleiders, AOb, Schoolleidersregister PO, PO-Raad en het ministerie van OCW.