Uitleg en doel

Wat heb je nodig om je vak goed te kunnen uitoefenen? Wat moet er in de toekomst op de agenda van schoolleiders staan? En welke stappen kunnen (of: moeten) we zetten om het vak en het werk van schoolleiders interessant, beheersbaar en de moeite waard te houden? Ga in gesprek met je collega schoolleiders, je bestuurder, teamleden, ouders, kinderen, medewerkers van de kinderopvang, de wethouder, partners in het sociale domein en andere stakeholders.

Deze website is de ‘plek’ waar ideeën en suggesties op landelijk niveau met elkaar gedeeld worden. De resultaten van de gesprekken worden verzameld en voor geïnteresseerden zichtbaar gemaakt. Iedere schoolleider kan aan de hand van een gesprek met collega’s of stakeholders initiatief nemen om mee vulling te geven aan de ‘Toekomstagenda Schoolleiders’ door agenda items in te dienen.

Kalender

Bekijk de kalender voor alle bijeenkomsten van de betrokken partners.

Ingediende punten

Draag je eigen ideeën aan op de ingediende punten pagina.

Partners

Bekijk de partners die betrokken zijn bij dit initiatief.

Kalender

Bijeenkomst Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op 18 december van 11:30 tot 14:00 uur organiseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bijeenkomst in het kader van de Toekomstagenda schoolleiders. In het najaar 2018 heeft de minister een beleidsreactie op het advies van de…
18 12 2019 | Rijnstraat 50, Den Haag

Schoolleider van de Toekomst

Hoe geef je leiding aan het onderwijs van de toekomst? Prinses Laurentien op symposium 16 januari Op 16 januari tijdens het symposium ‘Schoolleiders van de Toekomst’ staat die vraag centraal. Met inspirerende bijdragen van René Peters (voormalig wethouder en basisschooldirecteur),…
16 01 2020 | Brabanthallen 's-Hertogenbosch

Schoolleiderscongres 2020 (AVS-congres)

Noteer alvast in je agenda: het AVS-congres 2020 vindt plaats op 20 maart 2020. Meer informatie volgt zeer binnenkort. www.avs.nl/congres2020
20 03 2020 | NBC Nieuwegein

Ingediende punten

Wanneer je een item op de website deleiderschapsagenda.nl wilt toevoegen, wordt naast je naam gevraagd naar het brinnummer van de school of het bestuursnummer. Om de analyse te organiseren is er een indeling in rubrieken. Probeer zoveel mogelijk te koppelen aan een rubriek. De kernvraag is: ‘Schoolleider, wat heb jij nodig?’

Welke taken zijn het belangrijkst voor goed onderwijs?

Het moet gaan over de kwaliteit van ons onderwijs enerzijds en de verbinding met mensen/kinderen in een veilige omgeving anderzijds.
Octantschool Vlinderboom | Professionele ruimte

Goeden interactieve vindplaats voor informatie

Een goede (interactieve) vindplaats voor informatie rondom arbeidsvraagstukken zou mijn werk enorm helpen. Zoeken kost teveel tijd
| Arbeidsvraagstukken

Vertrouwen, professionele ruimte van RvT en CvB

Formele autonomie mbt financiën, de school centraal
| Professionele ruimte

Partners

De verschillende organisaties in de sector Primair Onderwijs die betrokken zijn bij dit initiatief zijn: AVS, CNV Schoolleiders, AOb, Schoolleidersregister PO, PO-Raad en het ministerie van OCW.